MB 10 yo MB9 video Master blender NW 6yo inak Bez nzvu-1

OFICIÁLNE VYJADRENIE

nestville open fest

Podujatie Nestville Open Fest 2019

Do poslednej chvíle sme verili, že sa stretneme aj tento rok na podujatí NOF.

Avšak z dôvodu pretrvávajúcich opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19, multižánrový kultúrno-zábavný festival Nestviile Open Fest presúvame na rok 2021.

 

nestville open fest

NESTVILLE WHISKY VIDEO

videowhisky