MB 10 yo MB9 video Master blender NW 6yo inak Bez nzvu-1

OTVÁRAME BRÁNY

otvorenie expozicie

Drahí priatelia, s veľkou radosťou vám oznamujeme, že otváme brány EXPOZÍCIE NESTVILLE DISTILLERY.22. 05. 2020 (piatok)
Od 10.00 hod. do 18.00 hod. (posledný vstup)

Buďte zodpovední a rešpektujte:
- vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
- pri vchode použitie dezinfekcie na ruky
- maximalne 5 osôb
- odstupy osôb minimálne 2 m (neplatí pre skupinu žijúcu v jednej domácnosti / rodinných príslušníkov)

otvorenie expozicie

NESTVILLE WHISKY VIDEO

videowhisky