MB 10 yo MB9 video Master blender NW 6yo inak Bez nzvu-1

WHISKY NA SLOVENSKU

     V nedávnej minulosti boli objavené v regióne horného Spiša veľmi dôležité historické dokumenty a artefakty, ktoré dokumentujú, z historického aj novodobého hľadiska, významné obdobie života v tomto regióne. Z archívnych dokumentov vyplýva, že v Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku z druhej polovice 18. storočia.

     Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Ide podľa všetkého o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska! Jednoznačné doklady zachované od 18. storočia dokumentujú stáročnú tradíciu liehovarníctva v tomto regióne.

 To bol jeden z rohodujúcich dôvodov, prečo sa spoločnosť Nestville Distillery, ktorá sídli priamo v malebnej Spišskej dedinke Hniezdne, rozhodla oživiť tradíciu výroby kvalitnej „pálenky" v tomto regióne.

Čítať ďalej...

NESTVILLE WHISKY VIDEO

videowhisky